اختصاص ۱ میلیارد تومان برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های زاگرس/آفت جوانه خوار بلوط با مشارکت مردم تحت مدیریت و کنترل است

امسال نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های استان های زاگرسی به طور علی الحساب اختصاص یافته است.

97/01/27

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب، افزود: در استان های زاگرسی کشور، حدود ۱۳۰ هزار هکتار از جنگل ها به آفت جوانه خوار بلوط آلوده اند که از این سطح ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار آن بحرانی است و نیاز به مبارزه دارد و ما مبارزه با این آفت را آغاز کرده ایم.

مهندس بهمن افراسیابی با بیان این که برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط به لحاظ اعتباری و فنی محدودیتی نداریم، اظهار داشت: محل های آلوده شناسایی شده و ما برای مبارزه، به موقع وارد عمل شده ایم و بعضی از استان ها از اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه می توانند برای مهار این آفت استفاده کنند.

وی گفت: ظرف دو سال اخیر در مناطق بحرانی جنگل های زاگرس با آفت جوانه خوار بلوط از طریق محلول B.T که یک محلول غیر شیمایی است به طور زمینی و هوایی مبارزه صورت گرفته که منجر به کاهش جمعیت این آفت شده است.

افراسیابی ادامه داد: در استان های کردستان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، کهگیوله و بویر احمد و لرستان این آفت وجود دارد و متاسفانه به دلیل تغییرات اقلیمی و سایر شرایط محیطی شاهد تشدید آفات و بیماری در عرصه های منابع طبیعی کشور هستیم و در رویشگاه های مختلف به نوعی از آفات و بیماری وجود دارد که برای بخشی که امکان خسارت بیش از حد تحمل پوشش جنگلی و مرتعی و بیابانی باشد، دستورالعمل مبارزه تهیه و به استان های مربوطه ارسال شده که تمامی ان ها تحت اقدام و عملیات می باشد.

مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: از هفته گذشته نیز مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط به صورت محلول پاشی زمینی در جنگل استان آذربایجان غربی آغاز شده و در چارمحال بختیاری، محلول پاشی زمینی و هوایی و در لرستان به صورت زمینی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: به لحاظ آمادگی و شناختی که از جوانه خوار بلوط داریم و همچنین مشارکت مردم محلی، این آفت تحت مدیریت و کنترل است.

افراسیابی درباره همکاری سایر نهادهای ذی ربط برای کنترل آفت جوانه خوار بلوط گفت: برای کنترل آفات و بیماری ها در عرصه های جنگلی، مرتعی و بیابانی، نشست هایی با نمایندگان سازمان حفظ نباتات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سایر مراکز تحقیقاتی و سازمان های ذی ربط در قالب کمیته تخصصی گیاهپزشکی داشته ایم و از ظرفیت های علمی، فنی و تجربی آنها استفاده می کنیم .