باغبانی

اواسط زمستان:
برای بسیاری از درختان میوه ( به استثنا درختان مناطق حاره و گرمسیری) این زمان برای تقویت گیاه بسیار مهم است و درختان در این زمان نیاز به عناصر مغذی دارند تا بتوانند در بهار رشد مناسبی داشته باشند. کود مرغی الگانت، کود مرغی میل تار و پاور هیومیکس می توانند در این بازه زمانی مورد استفاده قرار بگیرند.
شکوفه دهی:
در این بحث هم تعداد شکوفه ها و هم توانایی درختان در نگهداری این شکوفه ها مطرح است. برای این فصل از باغبانی می توان از کودهایی مانند زینک میل، زینکوبور، آنتی استرس کمبی، پاور میل، بورمیل و مولتی میل استفاده نمود.
میوه دهی:
در این زمان می توان با توجه به نوع درخت میوه از کودهایی نظیر کال میل، کا میل، پاور کا ارگانیک، کودهای کامل، کالامیل، سی پاور، ام جی میل، ام ان میل و فرومیل استفاده نمود.
پس از برداشت:
متاسفانه در بسیاری از باغات میوه پس از برداشت میوه هیچگونه توجهی به درخت میوه نمی شود و کمبود عناصر و ذخایر کربنی در پاییز و زمستان باعث سلب توانایی فتوسنتز گیاه می شود و گیاه قادر نیست عناصر مورد نیاز خود را برای بهار جذب نماید. برای این فصل می توان با کودهایی نظیر زینکوبور، زینک میل، بور میل، کال میل و کالامیل  درختان را برای دوره بعدی باردهی آماده کرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید برنامه غذایی پیشنهادی شرکت را مطالعه فرمایید یا با مشاورین شرکت تماس حاصل فرمایید.