محصولات و تولیدات

ما بر این باور بوده و هستیم که هر محصولی که در شرایط اقلیمی سایر کشورها محصولی کارامد و با کیفیت بوده الزاما در شرایط اقلیمی و زراعی ایران نمی تواند کارایی مورد نظر را داشته باشد. به همین منظور تمامی  کودهایی که در سبد کالای شرکت آویژه سبز وجود دارند پس از بررسی های دقیق اقلیمی به این سبد اضافه شده اند و حتی در برخی موارد فرمولاسیون کودها بر اساس نیاز اقلیمی و شرایط زراعی و باغی ایران سفارش داده شده اند تا به صورت اختصاصی برای شرکت آویژه سبز تولید شوند . وجود انواع اسیدهای آمینه در بسیاری از کودهای شرکت آویژه سبز باعث خواهد شد تا کشاورزان و باغداران عزیز نیاز به استفاده بیش از حد انواع کودهای مختلف را نداشته باشند. باور ما این است که روزهای سبزی در راه است...