پاور هیومیکس

                                                  

در بسیاری از خاکها عناصری مانند پتاسیم، کلسیم، منیزیم و... به اندازه کافی وجود دارد اما این عناصر برای گیاه قابل جذب نیستند. پاورهیومیکس شرکت میل تار با داشتن درصد بالای فولویک اسید، با کلات کردن عناصر موجود در خاک، آنها را در دسترس گیاه قرار می دهد. این کود با پایین آوردن pH خاک اثر مثبتی در خاکهای شور دارد و همچنین خاصیت محلول پاشی با دز بسیار پایین را داراست.