هیومیکس مایع

                                                                

خاک به عنوان بستر رشد گیاهان٬ نقشی غیرقابل انکار در رشد مناسب گیاه و تولید محصولی با کیفیت دارد. هیومیکس مایع با pH پایین خود باعث اصلاح و تنظیم pH خاک می شود و با دارا بودن فولویک اسید، باعث کلات شدن عناصری در خاک گردد که از دسترس گیاه خارج شده اند. این کود همچنین با اسید آمینه نوع L غنی شده تا بتواند علاوه بر اصلاح ساختار خاک به عنوان یک منبع انرژی برای گیاهان محسوب گردد. (مصرف این کود در مناطق شمالی کشور توصیه نمی شود)