هومی سویل

                                                

این محصول به دلیل وجود ماده آلی فراوان، سبب تجمع میکروارگانیسم های مفید در اطراف ریشه شده و مناسب مناطق با خاکهای شور و EC آب بالاست. در بسیاری از مناطق کشور علیرغم وجود همه ی فاکتورهای لازم برای برداشت محصول، وجـود ساختـار نـامناسب خاکــدانه ها و شوری خاک مانع برداشت مناسب از گیاهان زراعی و باغی می شوند. شرکت میل تار با ارائه هومی سویل محصولی با چندین کاربرد متفاوت را به بازار عرضه نموده است.