کالا میل

                                           

کلسیم عنصری است که در ساختار دیواره سلولی نقشی حیاتی را ایفا می نماید. کمبود یا فقدان آن می تواند باعث کاهش طول عمرانبارداری، کاهش مقاومت در برابر تنشهای محیطی و کاهش طول عمر گل های شاخه بریده شود. کالامیل یا نیترات کلسیم مایع یکی از محصولات استثنایی شرکت میل تار است که ضمن تامین نیاز کلسیم گیاهان به راحتی می تواند از طریق محلول پاشی برگی مورد استفاده قرار بگیرد. این محصول برخلاف نیترات کلسیم پودری هیچ گونه تاثیر سوئی بر ساختار خاک ندارد. (اختلاط این محصول با سایر کودها و سموم توصیه نمی گردد.)