نمااستاپ

                                                          

یکی از معضلات سالهای اخیر کشور ما طغیان نماتد در بسیاری از کشتهای زراعی و باغی به دلیل بافت نامناسب خاک و مدیریت غلط آبیاری است. استفاده از سموم شیمیایی پرخطر برای محیط زیست و گیاهان٬ ما را بر آن داشت تا ” کود - سم” دیگری را برای مهار نماتد آماده ورود به بازار کنیم. نما استاپ با دارا بودن ترکیبات پیچیده اجازه رشد و نمو را از نماتدهای خاکی سلب نموده  و با کنترل آنها بستری مناسب برای رشد گیاهان فراهم می نماید. در مورد زمان و نحوه مصرف آن متخصّصین ما توصیه های لازم را به شما ارائه خواهند کرد.