آمینو Fe مایع

                                   

در بسیاری از مناطق به دلیل ساختار خاک ترجیح کارشناسان کشاورزی استفاده از آهن محلولپاش به جای آهن خاکی است. آمینو اف ای مایع با داشتن ١۰ درصد اسید آمینه آزاد کودی مناسب برای محلول پاشی است. این کود نیز قابلیت استفاده در کشت های ارگانیک را داراست.

 

سوئيت ميل

مولتی میل

                                              

با توجه به قانون حداقل در کشاورزی (کمبود یا فقدان یک عنصر در صورت وجود همه ی عناصر دیگر مانع تولید یک محصول مناسب زراعی می شود) شرکت میل تار محصولی شامل همه ی عناصر ریزمغذی را روانه ی بازار کرده تا ضمن افزایش تولید، گیاه در شرایطی مناسب فصل باردهی را پشت سر بگذارد. بدیهی است که کمبود یا فقدان هر کدام از عناصر فوق می تواند ضمن کاهش عملکرد، گیاه را در برابر بیماری ها و تنش های محیطی آسیب پذیر نماید. این کود حاوی درصد مناسبی از آهن و روی و منگنز است و می تواند به تنهایی جایگزین بسیاری از کودهای موجود گردد.

 

زینکوبور

                                           

از آنجایی که بور و روی دو عنصر ضروری برای تولید هورمون اکسین در داخل گیاه محسوب می شوند، شرکت میل تار ترکیه برای تامین این عناصر ریزمغذی، کودی بی نظیر را روانه بازار کرده است. محصولی که می تواند در القای جنین زایی به گیاهان کمک وافری نماید. زینکوبور همچنین باعث شادابی برگهای جوان و مریستم انتهایی در گیاهان شده و در گیاهی مانند ذرت مانع نارسی نوک بلال ها شود.

 

ام ان میل مایع

                                   

منگنز یکی از عناصر ضروری برای تولید بذر در گیاهان است و کارکردی شبیه آهن در ساختار کلروفیل گیاهان دارد. ضمن اینکه منگنز نقشی اساسی و حیاتی را در متابولیسم نیتروژن و کربوهیدراتها ایفا می نماید. ام ان میل محصولی بی نظیر از سبد کالایی گروه میل تار است که با کلات کردن منگنز با آمینواسید آزاد نوع L باعث تامین آسان منگنز برای گیاهان می شود. همچنین این کود با داشتن درصد قابل قبولی نیتروژن باعث تسریع در رشد رویشی گیاه می شود.